Геодезическо заснемане, Трасиране и Кадастър

Планирате да започнете да строите вашия дом и имате нужда от информация за геодезическите измервания? Търсите съдействие от квалифициран геодезист за вашия имот, сграда или проект? Имате нужда от вертикална планировка, геодезическо заснемане или изготвяне на ПУП? Необходимо Ви е заснемане на земеделски имоти за очертаване и получаване на субсидии от фонд “Земеделие”?

В „Геодезисти-БГ” ООД ще ви осигурим консултация с високо квалифицирани лицензирани инженери геодезисти, работещи с високотехнологична техника от последно поколение – тотални станции, GPS приемници, електронни нивелири, и съвременни програмни продукти и геодезически софтуер. Те ще направят необходимото Ви геодезическо заснемане, трасиране, проект за вертикално планиране, промяна на кадастрална карта, изменение на регулационен план и всички други необходими Ви геодезически услуги.

Свържете се с нас

Коментари са забранени.