Геодезически услуги за земеделски земи за ИСАК в www.geodezisti-bg.com

Нова категория специализирани геодезически усуги за земеделските стопани в www.geodezisti-bg.com – Услуги за земеделски земи за ИСАК. Тук ще намерите заснемане и очертаване на обработваеми земеделски имоти за ежегодното им регистриране в службите по “Земеделие” за получаване на субсидии,  а също така и трасиране на земи в реални граници или според вече сключените споразумения за комасация.

Научете повече за различните услуги за земеделски земи за ИСАК тук.

Категория: Новини

Коментари са забранени.