Геодезическо заснемане на кариери и изкопни работи и изчисляване на обеми

4-geod_zasn_obem

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД извършваме геодезически измервания за определяне на обемите на изкопи или насипи. За целта е необходимо геодезическото заснемане на терена преди извършване на изкопните или земните работи. След заснемане на готовите вече изкопи или насипи, изчисляваме точния им обем.

В „Геодезисти-БГ” ООД можем да направим геодезическо заснемане на кариери и изкопни работи и да изчислим обема на иззетата земна маса, като за целта са необходими следните документи:
- актуална скица на имота
/една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/
- документи за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба/ решение на поземлена комисия и др.

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД ще направим геодезическо заснемане с цел изчисляване на обем в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Коментари са забранени.