Трасиране на конструктивни елементи на сграда

За целите на строителните работи на сгради е необходимо указване на осите на конструктивни елементи на сградата /асансьорни шахти, колони и др./ чрез трасиране, извършено от правоспособно лице – геодезист. Трасирането на конструктивни елементи на сградата се извършва според необходимостта на различните етапи на строителството.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да трасираме конструктивните елементи на Вашата сграда, като за целта са необходими:
- трасировъчен план от проекта на сградата част „Геодезия”;
- подробни конструктивни планове на сградата в цифров вид.

Ще трасираме осите на Вашата сграда в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Вашият коментар

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.