Трасиране на оси

2-trasirane-osi

За целите на строителните работи на сгради е необходимо указване на осите на различните нива според конструктивните проекти чрез трасиране, извършено от правоспособно лице – геодезист. Трасирането на оси се извършва според необходимостта на различните етапи на строителството.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да трасираме осите на Вашата сграда, като за целта са необходими:
- трасировъчен план от проекта на сградата част „Геодезия”;
- подробни конструктивни планове на сградата в цифров вид.

Ще трасираме осите на Вашата сграда в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Коментари са забранени.