Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Блог

Делба на поземлен имот

Делба на поземлен имот

В Геодезисти БГ Ви съдействаме при делба на поземлен имот.

При разделянето на имот е необходимо да се спазват изискванията за минимални размери на новообразуваните имоти съгласно ЗУТ, зависещи от вида на населеното място.  Когато имота е урегулиран поземлен имот (УПИ) е препоръчително първо да се изработи подробен устройствен план (ПУП) за исканата промяна. Въз основа на одобрения ПУП се извършва промяна на кадастралната карта, където се отразява новообразувания имот.

В “Геодезисти-БГ” ООД ще изготвим проекти за ПУП и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за делба на Вашия имот в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Можете да научите повече за процедурите за “Делба на поземлени имот” тук.