Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД извършваме геодезически измервания за определяне на обемите на изкопи или насипи. За целта е необходимо геодезическото заснемане на терена преди извършване на изкопните или земните работи. След заснемане на готовите вече изкопи или насипи, изчисляваме точния им обем.

В „Геодезисти-БГ” ООД можем да направим геодезическо заснемане на кариери и изкопни работи и да изчислим обема на иззетата земна маса, като за целта са необходими следните документи:
– актуална скица на имота
/една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/
– документи за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба/ решение на поземлена комисия и др.

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД ще направим геодезическо заснемане с цел изчисляване на обем в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.