За целите на следене и контрол на строителните работи на сгради е необходимо геодезическо заснемане на оси и достигнати нива на строежа, извършено от правоспособно лице – геодезист. Снимката на конструктивни елементи на сградата се извършва според необходимостта на различните етапи на строителството.

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД можем да направим геодезическа снимка на осите и достигнатите нива на строеж на Вашата сграда, като за целта са необходими следните документи:
– план по проекта част “Геодезия”;
– подробни конструктивни планове на сградата в цифров вид.

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД ще направим геодезическа снимка осите и достигнатите нива на строеж на Вашата сграда в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.