Във връзка със строителството на новостроящи сгради се изготвят опорни геодезически мрежи с цел “привързването” им към съществуващата геодезическа мрежа в района.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да подготвим за Вашето строителство необходимата Ви опорна геодезическа мрежа, като за целта ние са ни необходими следните документи:

– актуална скица на имота /една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/;

– Архитектурен проект на обекта в цифров вид;

Във фирма “Геодезичсти-БГ” ООД ще подготвим необходимата геодезическа опорна мрежа на Вашата сграда в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.