При изграждане на канали и съоръжения за водоснабдяване и канализация, както и за електропроводи е необходимо оказване на трасето и оста на полагане според проектите за строителство. За извършване на строителните работи е необходимо трасиране и определяне на нивото за полагане на съоръженията, което се извършва от правоспособен геодезист.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да трасираме необходимите Ви линейни съоръжения /канали, електро- и водо- проводи и др./, като за целта са необходими:
трасировъчен план от проекта на сградата част „Геодезия”;
– нивелетен проект на линейното съоръжение.

Ще трасираме Вашите линейни съоръжения /канали, електро- и водо- проводи и др./ в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.

Leave a comment