За целите на строителните работи на пътни съоръжения от инфраструктурата е необходимо указване на нивата и конструктивни елементи на чрез трасиране, извършено от правоспособно лице – геодезист. Трасирането на конструктивни елементи на пътни съоръжения се извършва според необходимостта на различните етапи на строителството.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да трасираме необходимите Ви пътни съоръжения, като за целта са необходими:
трасировъчен план от проекта на сградата част „Геодезия”;
– нивелетен проект на линейното съоръжение.

Ще трасираме Вашите пътни съоръжения в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.

Leave a comment