Услуги за земеделски земи за ИСАК

Ежегодно се провежда кампания за регистрация на обработваните земеделски имоти, според която се отпускат директни плащания за площ – субсидии на земеделските производители. Обработваните площи се заснемат с GPS от правоспособни геодезисти в реални в реални граници или съгласно споразумения за комасация по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

След заснемането данните се обработват със специализиран софтуер за географски данни и се подготвя проект с контура на земеделските площи или по-накратко очертават се земеделските имоти за ИСАК.

Подготвените проекти се подават в службите по земеделие всяка година. След депозиране на своето очертаване земеделските производители могат да направят справка дали в декларираните за подпомагане от тях площи има застъпвания, къде са застъпванията и какъв е размерът на двойно декларираните площи в страница на Държавен фонд „Земеделие” – www.dfz.bg в секция „Системата за индивидуална справка по Директни плащания”.

Геодезическа фирма „Геодезисти-БГ” ООД извършва следните услуги: