По време на ежегодната кампания за регистрация на обработваните земеделски имоти, за отпускане на субсидии за земеделските производители, се заснемат с GPS обработваните земеделски площи от правоспособни геодезисти. Те могат да бъдат в реални граници или съгласно споразумения за комасация по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. След заснемането данните се обработват със специализиран софтуер за географски данни и се подготвя проект с контура на земеделските площи или по-накратко очертават се земеделските имоти за ИСАК.

Очертаването на земеделски имоти за ИСАК представлява графично представяне на местоположението на всеки масив в дадено землище и информация за земеделския стопанин и културата, която се отглежда през текущата година.

Изготвените проекти, могат да се използват за последващо трасиране на земеделските имоти за проверка на границите или при нарушаването им при различните обработки.

Важно е да не се допуска застъпване на парцелите в землището, което може да дове до намаляване на субсидиите, е необходимо прецизното им заснемане с GPS приемник ежегодно, макар границите на масивите да не са променени. Изключение правят площите с многогодишни култури.

Подготвените проекти се подават в службите по земеделие всяка година.

В „Геодезисти-БГ“ използваме най-съвременни GPS приемници за заснемане на земеделски имоти и съвременен софтуер за очертаване на границите им според изискванията на службите по земеделие при субсидиране и комасация.

За заснемане на Вашите земеделски имоти  е необходима  актуална скица на имота /една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/.

В “Геодезисти-БГ” ООД ще заснемем с GPS и ще подготвим проект за очертаване на площите за ИСАК в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.