В геодезическа фирма „Геодезисти-БГ” ООД предлагаме геодезически услуги с прецизност, професионализъм и ангажираност в работата.

Нашата компания е лицензирана за работа с кадастър (АГКК). Високо квалифицираните ни инженери геодезисти притежават пълна проектантска правоспособност, за което сме регистрирани като проектантско бюро от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Геодезисти-БГ е регистрирана също като администратор на лични данни от Комисията за защита на личите данни (КЗЛД) и можете да разчитате на сигурност при предоставяне на документи за Вашите имоти.

about-certificates2

Ние работим с високотехнологична техника от последно поколение – тотални станции, GPS приемници, електронни нивелири, и съвременни програмни продукти и геодезически софтуер. Това дава гаранция за качеството на работата ни, а на Вас спокойствието да разчитате на професионални геодезически услуги.

za-nas-img-1

Имаме опит в:
Геодезическо заснемане на имоти, сгради, терени с цел проектиране или изчисляване на обем;

– Работа с кадастър – делби, промяна на граници, нанасяне на сгради и самостоятелни обекти, изготвяне на комбинирана скица;

Трасиране на граници на имоти, сгради, пътни съоръжения;

Проектиране – вертикална планировка, изработване на подробен устройствен план /ПУП/;

Услуги за земеделски земи за ИСАК  – заснемане, очертаване, трасиране с GPS.

Разполагаме с висококвалифицирани инженери, работещи със съвременна техника и програмно осигуряване.

Можете да разчитане на нашата своевременна професионална помощ!