Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Блог

Геодезическа снимка и нанасяне в кадастъра на сгради

Геодезическа снимка и нанасяне в кадастъра на сгради

 

В Геодезисти БГ ще Ви съдействаме за нанасяне в кадастъра на Вашата нова или съществуваща сграда.

За да получите разрешение за ползване на сграда или друг строеж, тя трябва да се нанесе по чл. 54 (стар чл. 52) от Закона за кадастъра и имотния регистър и да получил съответния документ. Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и можем да направим геодезическа снимка и изготвим проект за нанасяне на Вашата сградата и за издаване на удостоверение по чл. 54 (стар чл. 52). Заедно със сграда обикновено се заснемат и нанасят и връзките с подземните проводи – електро, топло и други.

Понякога е необходимо нанасяне в кадастъра и на съществуващи, но не отразени сгради. При установяване на пропуск или грешка в кадастралната карта в “Геодезисти-БГ” ООД ще изготвим проект за коректното и попълване.

Прочетете повече за нанасяне на сгради и проводи за получаване на удостоверение по чл. 54 и изменение на кадастрална карта.