7-sam_obekti3

За издаване на схема на апартаменти, ателиета, магазини и други, които са част от сграда, се подготвя проект за изменение и допълнение на кадастралната карта и кадастрални регистри и внася в съответната служба по геодезия, картография и кадастър, за да се установи дали отговаря на необходимите изисквания.

Схеми на самостоятелни обекти в сграда са необходими само за сгради, в които етажи или част от етажи принадлежат на отделни собственици. Етажи или части от етажи, заедно с придадените към тях помещения от тавана или сутерена, могат да принадлежат на отделни собственици. Това е същността на сградите в режим на етажна собственост. Те представляват сбор от самостоятелни обекти, заедно с общите части. Mазета и таванските помещения в жилищните сгради не се отразяват като самостоятелни обекти. За самостоятелните обекти в една сграда се изработват схеми по етажи, които документират взаимното им разположение.
Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, собственици на самостоятелни обекти.

При случаи на нанесени самостоятелни обекти в една сграда често е необходимо издаване на Удостоверение за идентичност на етажната схема със съответния обект.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да изготвим проект за изменение на кадастралната карта с цел нанасяне на Вашия самостоятелен обект – апартамент, магазин и други, като за целта са необходими следните документи:
– архитектурни проект на сграда;
– документ за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба и др.
След нанасяне на самостоятелния обект в кадастралната карта, собственикът може да подава искане за издаване на скица.

В „Геодезисти-БГ” ООД ще изготвим проект за изменение на кадастралната карта с цел нанасяне на Вашия самостоятелен в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.