геодезическо заснемане на терен с цел проектиранеРеализацията на всеки архитектурен, строителен или устройствен проект започва с необходимостта от прецизна геодезическа снимка.
Геодезическото заснемане на терен с цел проектиране съдържа всички теренни и ситуационни подробности в и около даден имот. Релефа се изобразява с хоризонтали през подходящо сечение и единични коти. Върху геодезическата снимки се изчертават границите от действащите кадастрална карта, регулационни планове и съществуващите огради, сгради или съоръжения в близост до обекта

Геодезическото заснемане на терен с цел проектиране се използва за:
вертикално планиране;
• проектиране на подробен устройствен план;
• подземни елементи от инженерната инфраструктура;
• изобразяване на релефа.

Във фирма „Геодезисти-БГ” ООД можем да направим геодезическо заснемане на терен с цел проектиране на Вашия имот, като за целта са необходими следните документи:
– актуална скица на имота
/една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/
– документи за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба/ решение на поземлена комисия и др.

В „Геодезисти-БГ” ООД ще направим геодезическо заснемане на терен с цел проектиране на Вашия имот в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.