Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Блог

Геодезически услуги за земеделски земи за ИСАК от Геодезисти БГ

Геодезически услуги за земеделски земи за ИСАК от Геодезисти БГ

Нова категория специализирани геодезически усуги за земеделските стопани в Геодезисти БГ – Услуги за земеделски земи за ИСАК. Тук ще намерите заснемане и очертаване на обработваеми земеделски имоти за ежегодното им регистриране в службите по “Земеделие” за получаване на субсидии,  а също така и трасиране на земи в реални граници или според вече сключените споразумения за комасация.

Научете повече за различните услуги за земеделски земи за ИСАК тук.