Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Блог

Трасиране на имоти, сгради, проводи, пътища

Трасирането е геодезическо заснемане, при което се определя границите на поземлен имот, местоположението на сграда, трасето на проводи или пътища. Според вида на обекта и предназначението, изискванията към точност на трасирането са различни, за това е важно то да бъде извършено от лицензирана геодезическа фирма и правоспособен геодезист.

Трасиране на имот може да е необходимо и в много случаи като делба или обединяване на имоти, изменение на границите в кадастър, прилагане на ПУП и др.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да трасираме имот, сграда, провод или път, като за целта ще е необходима актуална скица на имота /една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/ или проект по част “Геодезия”.

Можете да научите повече за различните видове Трасиране тук.