Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Архив тагове: трасиране

Трасиране на имоти, сгради, проводи, пътища

Трасирането е геодезическо заснемане, при което се определя границите на поземлен имот, местоположението на сграда, трасето на проводи или пътища. Според вида на обекта и предназначението, изискванията към точност на трасирането са различни, за това е важно то да бъде извършено от лицензирана геодезическа фирма и правоспособен геодезист. Трасиране на имот може да е необходимо […]

Трасиране с GPS на земеделски земи и гори

При трасиране или определяне на границите на земеделски имоти и гори използването на GPS е много подходящо, поради честата им отдалеченост от населени места. GPS измерванията позволяват определяне на местоположението на земеделски имоти и гори с висока точност. Трасирането с GPS на земеделските площи спомага значително земеделските производители. В Геодезисти-БГ използваме най-съвременни GPS приемници и […]

Трасиране на имот за поставяне на ограда от www.geodezisti-bg.com

Трасирането е геодезическо заснемане, при което се определя границите на поземлен имот. За да се постави ограда на даден имот е необходимо да се трасира имота от лицензиран геодезист, който да изготви трасировъчен план с точното местоположение на имотните граници. На основание на трасировъчния план и конструктивен проект, изготвен от конструктор, местната техническа служба издава […]

Вертикално планиране за Вашата нова сграда от www.geodezisti-bg.com

Вертикалното планиране е част “Геодезия” от инвестиционните проекти при строителство на сгради и съоръжение. Най-общо казано то представлява определяне на местоположението на сградата с кота ±0.00, нивата на площадките и решава отвеждането на дъждовните води. Проекта на вертикална планировка се прави на основа на геодезична снимка на терена, съдържаща ситуационните подробности и релефа на имота. Заедно […]