Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Архив тагове: имотни граници

Трасиране на имот за поставяне на ограда от www.geodezisti-bg.com

Трасирането е геодезическо заснемане, при което се определя границите на поземлен имот. За да се постави ограда на даден имот е необходимо да се трасира имота от лицензиран геодезист, който да изготви трасировъчен план с точното местоположение на имотните граници. На основание на трасировъчния план и конструктивен проект, изготвен от конструктор, местната техническа служба издава […]