Основната задача на Подробния устройствен план (ПУП) е да урегулира територии с неприложена регулация, както и да урегулира неурегулирани имоти.
Подробните устройствени планове могат да бъдат (чл. 110, ал. 1 от ЗУТ):

1. план за регулация и застрояване – ПРЗ (на улици и поземлени имоти за застрояване);
2. план за регулация – ПР (на улици и поземлени имоти без режим на застрояване), като може да бъде план за улична регулация – ПУР;
3. план за застрояване – ПЗ;
и други.

Най-често изработване на ПУП е необходимо при промяна на предназначението на поземлен имот с цел застрояване. При урегулиране на поземлени имоти при ниско застрояване следва да се спазват следните размери. В градовете – най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност. Лице е тази част на имота, която е обърната към обществения път. В курортните населени места размерите са най-малко 16 м. лице и 500 кв.м. повърхност. Във вилните зони – 16 м. лице и 500 кв.м. лице повърхност, а ако са в планински терен – 14 м. лице и 300 кв.м. повърхност. В преобладаващ стръмен терен до 12 м. лице и 250 кв.м. повърхност.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и разполага със високоспециализирани геодезисти-проектанти, които могат да Ви съдействат при процедура за изготвяне на ПУП, изменение на план за регулация и други.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.