Често в кадастралната карта самостоятелните обекти – апартаменти, магазини, офиси и други са нанесени, но в документа за собственост тяхното местоположение, етажност или др. не са точно описани. В такива случаи е необходимо изготвяне на Удостоверение за идентичност между документа за собственост и кадастралната карта. За това се направи контролно измерване от правоспособно лице – геодезист или фирма, лицензирани за извършване на дейности по кадастъра.

„Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да изготвим Удостоверение за идентичност на Вашия самостоятелен обект – апартамент, магазин и други, като за целта са необходими следните документи:

– документ за собственост нотариален акт/ договор за покупко-продажба и др.

В „Геодезисти-БГ” ООД ще изготвим Удостоверение за идентичност в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.