Изготвянето на трасировъчен карнет /план/ на чупките на сграда съдържа списък с координатите на ъгловите точки на дадена сграда, като по този начин еднозначно се дефинира нейното положение. Той се изготвя след изготвяне на Вертикална планировка. Въз основа на одобрен проект и на този трасировъчен карнет, геодезист “трасира” контура на кота ±0.00 на бъдещата сграда (т.е. дава строителна линия).

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да изготвим трасировъчен карнет на Вашата сграда, като за целта са необходими:
– архитектурен проект на обекта в цифров вид;
– конструктивен проект на обекта в цифров вид.

В “Геодезисти-БГ” ООД ще изготвим трасировъчен карнет /план/ на Вашата сграда в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.