След връщането на земеделските имоти в България беше изработена кадастралната карта за тях. С напредването и развитието на земеделието в страната нарасна и необходимостта от определяне на границите на земеделските имоти с високо точни геодезически инструменти.

Предвид естеството на земеделските имоти използването на GPS технологии и геодезически мрежи на Глобалната позиционираща система – GPS са особени подходящи. GPS измерванията позволяват определяне на местоположението на земната повърхност на имот с висока точност. Трасирането (определяне на границите) с GPS на земеделските площи спомага значително земеделските производители.

В Геодезисти-БГ използваме най-съвременни GPS приемници и софтуер за трасиране на границите на земеделски имоти в реално време.

„Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и можем да трасираме с GPS границите на Вашите земеделски имоти, като за целта е необходима:
– актуална скица на имота /една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/.

Ще трасираме с GPS Вашия земеделски имот в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Тази услуга Ви интересува?

Моля кликнете на бутона по-долу и изпратете запитване или се свържете с нас на посочените телефони, за повече информация.