Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Блог

Трасиране на имот за поставяне на ограда от www.geodezisti-bg.com

Трасирането е геодезическо заснемане, при което се определя границите на поземлен имот. За да се постави ограда на даден имот е необходимо да се трасира имота от лицензиран геодезист, който да изготви трасировъчен план с точното местоположение на имотните граници. На основание на трасировъчния план и конструктивен проект, изготвен от конструктор, местната техническа служба издава виза за проектиране на ограда.

Изискванията към поставяне на огради са определени в чл. 48 ал. 3 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ).

Трасиране на имот може да е необходимо и в много други случаи като делба или обединяване на имоти, изменение на границите в кадастър, прилагане на ПУП и др.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ние можем да трасираме имотните граници на Вашия имот, за да поставите ограда, като за целта ще е необходима актуална скица на имота /една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/.

Можете да научите повече за Трасиране на имотни граници тук.