Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Блог

Геодезическо заснемане за “Удостоверение за търпимост” – краен срок 26 ноември 2013 г.

В www.geodezisti-bg.com ще намерите услуга “Геодезическо заснемане на имоти и сгради с цел издаване на “Удостоверение за търпимост”. Целта на заснемането е узаконяване на сгради, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но според Закона за устройство на територията /ЗУТ/ „са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им”.

Крайният срок за узаконяване на старо строителство чрез “Удостоверение за търпимост” е 26 ноември 2013 г.

Необходима ни е актуална скица и документ за собственост, за да направим геодезическа снимка за “Удостоверение за търпимост”.

След издаване на “Удостоверение за търпимост” на Вашата сграда, ние можем да я нанесем в кадастралната карта /кадастъра/.

Можете да научите повече за „Геодезическо заснемане за “Удостоверение за търпимост ” тук.