Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Блог

Изготвяне на комбинирана скица

Изготвяне на комбинирана скица

В Геодезисти БГ ще намерите услугата „Изготвяне на комбинирана скица”. Целта на издаване на комбинираната скица за пълна или частична идентичност е удостоверяване промяната на границите на имотите и техните квадратури в по-голям период от време. Чрез нея най-често се онагледява влязлата в сила регулация и дали е приложена тя.

Най-често комбинираната скица е необходима:
– при започване на строителство;
– за установяване идентичност на границите на поземлен имот с регулационния план

Можете да научите повече за „Комбинираната скица” тук.