Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Блог

Изготвяне на комбинирана скица за издаване на виза за строеж

Комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот е скица, в която са отразени съвместените данни от кадастрални, регулационни или устройствени планове.

Най-често комбинирана скица е необходима при проектиране за строителство и получаване на виза за строеж. В нея се онагледява влязлата в сила регулация и дали е изпълнена тя, за това в много случаи е необходимо да се направи и геодезическо заснемане на съществуващите огради.

Комбинирана скица е необходима, не само за да онагледи съответствието на регулационния и кадастралния план, а и да сравни площта на имота с документа за собственост. В някои случаи се налага промяна на кадастралната карта.

Фирма „Геодезисти-БГ” ООД е лицензирана за извършване на дейности по кадастър и ще изготвим комбинирана скица на Вашия имот, като за целта е необходима актуална скица на имота /една скица има актуалност 6 месеца от датата на издаване/ и документ за собственост.

Можете да научите повече за Изготвяне на комбинирана скица тук.