Телефон: 0889 724 369

Email: geodezistibg@abv.bg

Архив тагове: делба на поземлен имот

Делба на поземлен имот

Делба на поземлен имот

В Геодезисти БГ Ви съдействаме при делба на поземлен имот. При разделянето на имот е необходимо да се спазват изискванията за минимални размери на новообразуваните имоти съгласно ЗУТ, зависещи от вида на населеното място.  Когато имота е урегулиран поземлен имот (УПИ) е препоръчително първо да се изработи подробен устройствен план (ПУП) за исканата промяна. Въз […]